VAKIF+BES PROJESİ SÜRECE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Sayın Üyelerimiz,
Nisan ayında Temsilciler Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Vakıf + BES Modeli kabul edilmiştir. Yeni kurulan Vakıf+BES modelinin uygulamadaki mevcut Vakıf modeline göre avantajları olması nedeni ile bütün üyelerimiz için toplu olarak gerçekleşecek bir sistem değişikliğine gidilmiştir.

Gelinen aşamada :
1. 03 Temmuz 2015 tarihi itibariyle T.C Hazine Müsteşarlığı nezdinde yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanarak bu kurum ile ilgili olan yasal prosedür tamamlanmıştır.

2.Yeni oluşacak sisteme ait Vakıf Senedi değişikliği ile ilgili yeni metin çalışmaları tamamlanmış olup Temsilciler Kurulumuzca onaylanmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Mahkeme onay süreci devam etmektedir.

3.Bilgilendirme dökümanları ile aktarım bilgi ve hesap formları Eylül ayında adreslerinize postalanacaktır.

4.Eylül ayı içerisinde Ankara ve Bölgelerde kurulacak stantlarda üyelerimizden imzalı Sözleşme Teklif Formları ve Aktarım Bilgi ve Hesap Formları alınacaktır. Kurulacak olan bu stantlarda formlar AVIVASA Personelince alınacak olup, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Vakıf Yetkilisi bir personel de hazır bulunacaktır.

5.Vakıf + BES Modeli bütün üyeler için zorunlu bir sistem değişikliğidir, bu nedenle aktarım kapsamında* olan bütün üyelerimizin ilgili formları imzalaması gerekmektedir.
*75 yaşından büyük emeklilerimiz için herhangi bir aktarım yapılmayacaktır. Vakıftaki karşılığı belli bir tutarın altında olan yararlananlarımız da BES’e aktarım yapmayacaktır. Bu hususlarla ilgili detaylı bilgilendirmeler kişi bazında gönderilecek olan formlarda yer alacaktır.

6. Aktarımın Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla