Temsilciler Kurulumuz

Temsilciler Kurulu 20 Üyeden oluşur. 5 Üyesi Vakıf Kurucusu tarafından, Vakıf Yararlananları arasından 3 yıl için atanır. 15 Üye ise, aynı süre için Genel Kurulca Vakıf Yararlananları içinden, 5 yılı dolanlar arasından seçilir. Genel Kurul tarafından 15 asil Üye yanında 10 yedek Üye de belirlenir. Başkan ve Başkan Vekili; Temsilciler Kurulu içinden gösterilecek adaylar arasından en az 11’ nin oyu ile seçilir.

TEMSİLCİLER KURULUMUZ
ADI  SOYADI ÜNVANI TELEFON
ABDULLAH ÖNER BAŞKAN 207 24 06
MEHMET ERGÜDER BAŞKAN VEKİLİ  495 15 17
ERKAN İNCE ÜYE 207 31 91
MEHMET EMİN BAYRAKÇI ÜYE 207 26 90
NACİ KÖSE ÜYE 207 38 16
OKAN SAFRAN ÜYE 207 20 13
MURAT ARAS ÜYE 435 63 93
ŞEBNEM DOĞA ATAY BALİ ÜYE 207 25 74
SUAT BALASAR ÜYE 435 63 93
SUAT ÇİFTÇİ ÜYE 0488 217 67 13
LALE SAYAR ÜYE 435 63 93
AYSUN TEZCAN ÜYE 207 28 55
ABDULLAH GÜÇLÜ ÜYE 440 77 47
BEHSAT VARGÜN ÜYE 435 63 93
SERTUĞ EVİN ÜYE 207 37 56
ÖZGE KOÇMAN ÜYE 207 30 35
ÖZLEM KORUCU ÜYE 207 23 92
ARZU MARANCI ÜYE 207 27 12
ŞULE ERGUN ÇİFTÇİ ÜYE 207 28 75
RIZA ÖZGÜR TEMEL ÜYE 207 21 87