Temsilciler Kurulumuz

Temsilciler Kurulu 20 Üyeden oluşur. 5 Üyesi Vakıf Kurucusu tarafından, Vakıf Yararlananları arasından 3 yıl için atanır. 15 Üye ise, aynı süre için Genel Kurulca Vakıf Yararlananları içinden, 5 yılı dolanlar arasından seçilir. Genel Kurul tarafından 15 asil Üye yanında 10 yedek Üye de belirlenir. Başkan ve Başkan Vekili; Temsilciler Kurulu içinden gösterilecek adaylar arasından en az 11’ nin oyu ile seçilir.

TEMSİLCİLER KURULUMUZ
ADI  SOYADI ÜNVANI
ABDULLAH ÖNER BAŞKAN
LALE SAYAR BAŞKAN VEKİLİ
MEHMET ERGÜDER ÜYE
ERKAN İNCE ÜYE
MEHMET EMİN BAYRAKÇI ÜYE
NACİ KÖSE ÜYE
OKAN SAFRAN ÜYE
MURAT ARAS ÜYE
ŞEBNEM DOĞA ATAY BALİ ÜYE
SUAT BALASAR ÜYE
SUAT ÇİFTÇİ ÜYE
AYSUN TEZCAN ÜYE
BEHSAT VARGÜN ÜYE
SERTUĞ EVİN ÜYE
ÖZGE KOÇMAN ÜYE
ÖZLEM KORUCU ÜYE
ARZU MARANCI ÜYE
ŞULE ERGUN ÇİFTÇİ ÜYE
RIZA ÖZGÜR TEMEL ÜYE
HASAN SARIKAYA ÜYE