VAKFIN KURULLARI

  • Genel Kurul
  • Temsilciler Kurulu
  • Yönetim Kurulu
  • Denetim Kurulu
GENEL KURUL

Genel Kurul, Vakfın Üyelerince (Yararlananlarınca) seçilen delegelerden meydana gelir. Üç yılda bir toplanır. Genel Kurul Toplantısı delegelere, en az 30 gün önce, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek, Yönetim Kurulunca duyurulur. Ayrıca bu duyuru Türkiye genelinde yayınlanan bir gazete ile ilan edilir. Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Temsilciler Kurulu kararı ile hazırlanır. Genel Kurul çalışmaları delegeler tarafından seçilen Divan Başkanlığı tarafından yürütülür. Divan Başkanlığı bir başkan, iki sekreter ve üç kişilik sayım heyetinden oluşur. Genel Kurul toplantısının geçerli olabilmesi için delegelerin yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Bu çoğunluk temin edilemezse toplantı, iki hafta sonra, aynı gün, yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın mevcut delege ile yapılır.

TEMSİLCİLER KURULU

Temsilciler Kurulu 20 Üyeden oluşur. 5 Üyesi Vakıf Kurucusu tarafından, Vakıf Yararlananları arasından 3 yıl için atanır. 15 Üye ise, aynı süre için Genel Kurulca Vakıf Yararlananları içinden, 5 yılı dolanlar arasından seçilir. Genel Kurul tarafından 15 asil Üye yanında 10 yedek Üye de belirlenir. Başkan ve Başkan Vekili; Temsilciler Kurulu içinden gösterilecek adaylar arasından en az 11’ nin oyu ile seçilir.

TEMSİLCİLER KURULUMUZ
ADI  SOYADI ÜNVANI
ABDULLAH ÖNER BAŞKAN
LALE SAYAR BAŞKAN VEKİLİ
MEHMET ERGÜDER ÜYE
ERKAN İNCE ÜYE
MEHMET EMİN BAYRAKÇI ÜYE
NACİ KÖSE ÜYE
OKAN SAFRAN ÜYE
MURAT ARAS ÜYE
ŞEBNEM DOĞA ATAY BALİ ÜYE
SUAT BALASAR ÜYE
SUAT ÇİFTÇİ ÜYE
AYSUN TEZCAN ÜYE
BEHSAT VARGÜN ÜYE
SERTUĞ EVİN ÜYE
ÖZGE KOÇMAN ÜYE
ÖZLEM KORUCU ÜYE
ARZU MARANCI ÜYE
ŞULE ERGUN ÇİFTÇİ ÜYE
RIZA ÖZGÜR TEMEL ÜYE
HASAN SARIKAYA ÜYE
YÖNETİM KURULU

Vakıf Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Vekili ve beş Üye, toplam yedi kişiden oluşur. Bu Kurul, Temsilciler Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

YÖNETİM KURULUMUZ
ADI  SOYADI ÜNVANI
ŞEBNEM DOĞA ATAY BALİ BAŞKAN
SERTUĞ EVİN BAŞKAN VEKİLİ
AYSUN TEZCAN ÜYE
RIZA ÖZGÜR TEMEL ÜYE
ARZU MARANCI ÜYE
MEHMET ERGÜDER ÜYE
ŞULE ERGUN ÇİFTÇİ ÜYE
DENETİM KURULU

Denetçiler, Genel Kurul tarafından seçilir. Vakfın bütün işlemleri 3 denetçi tarafından ortaklaşa denetlenir.

DENETİM KURULUMUZ
ADI  SOYADI ÜNVANI TELEFON
ERHAN YILMAZ DENETİM 435 63 93
CEM KARATAŞ DENETİM 207 21 62
TANER DİDİNAL DENETİM 222 80 84
VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıf Müdürlüğü Vakıf Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır.

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
ADI  SOYADI ÜNVANI TELEFON
NAZLI BAŞ VAKIF MÜDÜRÜ    435 52 42 – 435 63 93 / Dahili 17
YUSUF ÖZKILIÇ İDARİ İŞLER    435 52 42 – 435 63 93 / Dahili 14
NURCAN PEZİKOĞLU MUHASEBE    435 52 42 – 435 63 93 / Dahili 16-18
BURCU GÖLBAŞI MEMUR    435 52 42 – 435 63 93 / Dahili 12
TİEMPO SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A. Ş.
%100 hissesi Vakfımıza ait olan, Türkiye Petrolleri A.O. Personeli Vakfı Kuruluşudur.
TİEMPO SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU
ADI  SOYADI ÜNVANI
ŞEBNEM DOĞA ATAY BALİ BAŞKAN
SUAT BALASAR BAŞKAN VEKİLİ
SERTUĞ EVİN ÜYE
RIZA ÖZGÜR TEMEL ÜYE
NAZLI BAŞ ÜYE

 

TİEMPO SİGORTA ARACILIK HİZ. A. Ş. PERSONELİ
ADI  SOYADI ÜNVANI TELEFON
MELİKE NAYAN MÜDÜR 435 01 46 / Dahili 13
FİDAN CEMRE GÜL AKTÜERYA/SİGORTA 435 01 46 / Dahili 15
ERBASAN ALBAYRAK MEMUR 435 01 46 / Dahili 11