VAKFIN KURULLARI

  • Genel Kurul
  • Temsilciler Kurulu
  • Yönetim Kurulu
  • Denetim Kurulu
GENEL KURUL

Genel Kurul, Vakfın Üyelerince (Yararlananlarınca) seçilen delegelerden meydana gelir. Üç yılda bir toplanır. Genel Kurul Toplantısı delegelere, en az 30 gün önce, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek, Yönetim Kurulunca duyurulur. Ayrıca bu duyuru Türkiye genelinde yayınlanan bir gazete ile ilan edilir. Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Temsilciler Kurulu kararı ile hazırlanır. Genel Kurul çalışmaları delegeler tarafından seçilen Divan Başkanlığı tarafından yürütülür. Divan Başkanlığı bir başkan, iki sekreter ve üç kişilik sayım heyetinden oluşur. Genel Kurul toplantısının geçerli olabilmesi için delegelerin yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Bu çoğunluk temin edilemezse toplantı, iki hafta sonra, aynı gün, yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın mevcut delege ile yapılır.

TEMSİLCİLER KURULU

Temsilciler Kurulu 20 Üyeden oluşur. 5 Üyesi Vakıf Kurucusu tarafından, Vakıf Yararlananları arasından 3 yıl için atanır. 15 Üye ise, aynı süre için Genel Kurulca Vakıf Yararlananları içinden, 5 yılı dolanlar arasından seçilir. Genel Kurul tarafından 15 asil Üye yanında 10 yedek Üye de belirlenir. Başkan ve Başkan Vekili; Temsilciler Kurulu içinden gösterilecek adaylar arasından en az 11’ nin oyu ile seçilir.

TEMSİLCİLER KURULUMUZ
ADI  SOYADI ÜNVANI TELEFON
ABDULLAH ÖNER BAŞKAN 207 24 06
MEHMET ERGÜDER BAŞKAN VEKİLİ  495 15 17
ERKAN İNCE ÜYE 207 31 91
MEHMET EMİN BAYRAKÇI ÜYE 207 26 90
NACİ KÖSE ÜYE 207 38 16
OKAN SAFRAN ÜYE 207 20 13
MURAT ARAS ÜYE 435 63 93
ŞEBNEM DOĞA ATAY BALİ ÜYE 207 25 74
SUAT BALASAR ÜYE 435 63 93
SUAT ÇİFTÇİ ÜYE 0488 217 67 13
LALE SAYAR ÜYE 435 63 93
AYSUN TEZCAN ÜYE 207 28 55
ABDULLAH GÜÇLÜ ÜYE 440 77 47
BEHSAT VARGÜN ÜYE 435 63 93
SERTUĞ EVİN ÜYE 207 37 56
ÖZGE KOÇMAN ÜYE 207 30 35
ÖZLEM KORUCU ÜYE 207 23 92
ARZU MARANCI ÜYE 207 27 12
ŞULE ERGUN ÇİFTÇİ ÜYE 207 28 75
RIZA ÖZGÜR TEMEL ÜYE 207 21 87
YÖNETİM KURULU

Vakıf Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Vekili ve beş Üye, toplam yedi kişiden oluşur. Bu Kurul, Temsilciler Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

YÖNETİM KURULUMUZ
ADI  SOYADI ÜNVANI TELEFON
MURAT ARAS BAŞKAN 435 63 93
ŞEBNEM DOĞA ATAY BALİ BAŞKAN VEKİLİ 207 38 21
SUAT BALASAR ÜYE 435 63 93
SERTUĞ EVİN ÜYE 207 37 56
LALE SAYAR ÜYE 435 63 93
AYSUN TEZCAN ÜYE 207 28 55
ABDULLAH GÜÇLÜ ÜYE 440 77 47
DENETİM KURULU

Denetçiler, Genel Kurul tarafından seçilir. Vakfın bütün işlemleri 3 denetçi tarafından ortaklaşa denetlenir.

DENETİM KURULUMUZ
ADI  SOYADI ÜNVANI TELEFON
ERHAN YILMAZ DENETİM 435 63 93
CEM KARATAŞ DENETİM 207 21 62
TANER DİDİNAL DENETİM 222 80 84
VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıf Müdürlüğü Vakıf Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır.

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
ADI  SOYADI ÜNVANI TELEFON
NAZLI BAŞ VAKIF MÜDÜRÜ    435 52 42 – 435 63 93 / Dahili 17
YUSUF ÖZKILIÇ İDARİ İŞLER    435 52 42 – 435 63 93 / Dahili 14
NURCAN PEZİKOĞLU MUHASEBE    435 52 42 – 435 63 93 / Dahili 16-18
BURCU GÖLBAŞI MEMUR    435 52 42 – 435 63 93 / Dahili 12
TİEMPO SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A. Ş.
%100 hissesi Vakfımıza ait olan, Türkiye Petrolleri A.O. Personeli Vakfı Kuruluşudur.
TİEMPO SİGORTA ARACILIK HİZ. A. Ş. YÖNETİM KURULU
ADI  SOYADI ÜNVANI TELEFON
MURAT ARAS BAŞKAN 435 63 93
SUAT BALASAR BAŞKAN VEKİLİ    435 52 42 – 435 63 93 / Dahili 14
ŞEBNEM DOĞA ATAY BALİ ÜYE 207 25 74
NAZLI BAŞ ÜYE    435 52 42 – 435 63 93 / Dahili 17

 

TİEMPO SİGORTA ARACILIK HİZ. A. Ş. PERSONELİ
ADI  SOYADI ÜNVANI TELEFON
MELİKE NAYAN MÜDÜR 435 01 46 / Dahili 13
FİDAN CEMRE GÜL AKTÜERYA/SİGORTA 435 01 46 / Dahili 15
ERBASAN ALBAYRAK MEMUR 435 01 46 / Dahili 11