İştiraklerimiz

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
  • Türkiye Petrolleri'nin sermayesi 10 Milyon TL. iken, bu sermayede 19,251 TL. nominal değerdeki hissemiz 08.06.1984 tarihinde, 18435 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile hiçbir bedel ödenmeden devletleştirilmiştir.
  • Vakfımızın hisselerinin akıbeti hakkında Hazine Müsteşarlığı ve TP nezdinde girişimlerde bulunulmuş, bir sonuç alınamamıştır. Hissemizin ihyasının hukuki yollarla çözüme kavuşturulması için 2002 yılında "Ortaklığımızın Tespiti" amacıyla hukuki süreç başlatılmış ve iç hukukumuzda aleyhimize sonuçlanması üzere AİHM'ne 09.10.2009 tarihinde başvuru (Başvuru No: 54770/09) yapılmıştır.
  • AİHM de görülen davaların çokluğu nedeniyle 22.11.2012 tarihi itibari ile davanın akıbeti hakkında yazılı talepte bulunulmuş olup bu süreç devam etmektedir.
  • Ayrıca iç hukukumuza göre 10.06.2010 tarihinde T.C. Ankara Asliye 7. Ticaret Mahkemesi'nde "Tazminat Davası" açılmış olup (dava sürecinde; ilkin T.C. Ankara Asliye 7. Ticaret Mahkemesi'nde Heyet olarak görülen dava dosyası (Esas No: 2010/386); ikincisinde T.C. Ankara Asliye 16. Ticaret Mahkemesi'nde tek hakimle görülen dava dosyası (Esas No: 2011/130); üçüncüsünde tekrar T.C. Ankara Asliye 7. Ticaret Mahkemesi'nde heyet olarak görülen dava dosyası (Esas No: 2014/656) dava süreci devam etmektedir.
TIEMPO SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.
  • 22.10.2015 tarihinde tescil edilerek 50.000.-TL. sermaye ile kurulmuştur. %100 sermayesi ve hissesi Vakfımıza aittir.
  • Ana faaliyet konusu; sigortacılık aracılık hizmetleri, acentelik, hayat, bireysel emeklilik (BES), kaza, yangın, doğal afetler, hırsızlık, nakliyat, ferdi kaza, bina, tarım, hayvancılık, işyeri, makine ve her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz araçlarının kasko sigortası ve diğer poliçelerini düzenlemektir.