Dairelerimiz:
Ankara, Kızılay semtinde mülkiyetimizde 1 mağaza, 6 daire vardır. Dairelerden 2'si Vakıf Bürosuna; 1'si Vakıf Arşivine; 1'si ise gerektiğinde kullanılmak üzere iştirakimiz TİEMPO Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. faaliyetlerine tahsis edilmiş olup, bunların dışındaki 2 daire ve 1 mağaza kiradadır.
Söğütözü Arsası:
Ankara ili, Çankaya ilçesi, Söğütözü Mahallesi Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü karşısında bulunan mülkiyetimizdeki 3.797m² alana sahip imarlı arsanın değerlendirilmesine yönelik kat karşılığı paylaşım esası ile İş Merkezi inşaatına başlanmış olup, yapımı devam etmektedir.
Gölbaşı Arsaları:
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 118098 ada, 8 parselde mülkiyetimizde bulunan 23.876m² imarlı arsa, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Plan Hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve kesinleşen Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Mogan Gölü Doğu Kıyısı Özel Proje Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri'ne tabidir.