VAKIF+BES PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTI NOTLARI

VAKIF+BES Modeli 1.ve 2. Bilgilendirme Toplantıları 24-25 Mart 2015 tarihlerinde Ankara’da TPAO Genel Müdürlüğü-Z11 Konferans Salonda yoğun bir üye katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Konuşmacılar :
– Vakıf adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Murat ARAS,
– Projeyi yürütmekte olan Danışman Şirket ADENDUM Aktüerya ve Emeklilik A.Ş. adına Proje ve Şirket Yönetici Ortağı Sayın Ali Haydar ELVEREN
– Aktarım ile ilgili ön protokol imzalanmış olan AVIVASA Emeklilik ve Hayat Sigorta A.Ş. Direk Satş ve Acenteler Ankara Grup Yöneticisi Sayın Meltem UYGUNLAR
Toplantı Notları :
1- Vakıf+BES Modeli Vakıf üyelerimizin mevcut haklarının korunarak Bireysel Emeklilik Sisteminin Avantajlarından Faydalandırmayı amaçlayan bir Sistem Değişikliğidir.
2- Vakıf Temsilciler Kurulunun onay vermesi halinde bireysel tercihleri sorulmaksızın üyelerimizin tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek bir değişikliktir.
3- 56 – 75 yaş aralığında mevcut maaşlarının bir kısmının Vakıftan bir kısmının anlaşma sağlanan BES Şirketinden alınması esasına dayanır.
4- Yapılan anlaşma ile Vakıfta bulunan emekli maaşlarına yönelik birikimlerin bir kısmının fon yönetimi BES Şirketi tarafından üye adına ve izni ile gerçekleştirilir. BES’te yer alan birikimler TAKASBANK’ ta saklanır.
Takasbank:
-Saklayıcı Kuruluş,
(BES Katılımcısının birikimi Emeklilik Şirketi bünyesinde değildir.
Takasbank katılımcının birikimi güvence altına alarak, katılımcı adına saklar )
-SPK Mevzuatına tabidir
-Kanunlarla verilen kamu görevini yürütür.
-Emeklilik Şirketinin fon hareketlerini günlük olarak denetliyor.
-Emeklilik Şirketinin iflası, kapanması, devredilmesi, birleşmesi gibi durumlarda katılımcıyı güvence altına alıyor.
-e-devlet şifresi ile katılımcı fonunu görülebiliyor
5- Vakıf+BES modeli ile ömür boyu emekli maaşı ödemesi devam ederken, Vakıf da üyesinin yanında olmaya devam edecektir. Yapılacak değişiklik ile emekli maaşlarının minimum yıllık enflasyon oranı ile artırılması hedeflenmektedir.
Vakfın Bugünkü Sistemi İçerisinde Üyelerimizin Hakları
• Ömür boyu emekli maaşı ödemesi (Seçilen Yaşta başlamak üzere),
• Aktif üyelerin vefatı halinde Riyazi İhtiyatın %75’inin varislere ödenmesi,
• Emekli üyelerin vefatı halinde 1. yıl Riyazi İhtiyatın %35, 2. Yıl %25, 3. Yıl %15 ödenir. Bu yıllardan sonra vefat halinde varislerine bir ödeme yapılmaz.
Not: Üyelerin tüm hak ve menfaatleri Vakıf Senedinde detaylı olarak bulunmaktadır. Bakınız www.tpaopersonelivakfi.org
Yeni Sistem ile Kazanılacak İlave Hak ve Menfaatler :
• Sunulan avantajlı sistemle yeni üye kazanımı yüksek olacaktır.
• Emekli üyelerin vefatı halinde BES’te kalan birikimin varislere ödenmesi sağlanacaktır
• Eş ve 18 yaşından büyük çocukların BES’ten en avantajlı şekilde yararlanması sağlanacaktır.
(Vakfın, BES Şirketi ile yaptığı anlaşmalar sayesinde Düşük fon gider kesintisi ile daha fazla gelir elde edilebilecektir.)
• Vakfın Sürdürülebilirlik açısından bir problemi kalmayacaktır.
• Hayat Sigortası ve Sağlık Sigortası daha avantajlı yapılabilecektir
• Teknik faiz problemi çözümlendiği için üye memnuniyeti fazla bir sistem olacaktır.
• Hedeflenen %2 teknik faiz gerçekleşecek ve Vakıf tarihinde ilk defa Reel büyüyen, emekli maaşlarının alım gücü enflasyona yenilmeyen bir Vakıf haline gelinecektir.
• Zamanında yeterince birikim yapamamış üyeler için fırsat yaratılacak ve daha düşük maliyetler ile emekli maaşlarını düzeltme şansı verilecektir.
• Aktif üyelerin ödeyeceği aidatlara (yıllık asgari ücretin brüt tutarına kadar) %25 devlet katkısı ödenecektir. Böylece birikimler daha hızlı artarak daha yüksek emekli maaşları alınabilecektir.
• 53 yaşından büyük emekli üyelerimiz de istemeleri halinde aktarım yapılırken aktif üye olarak BES’e geçebilecektir. Bu durumda emekli maaşlarının bir bölümünü Vakıftan almaya devam ederken en az üç yıl BES’ten maaş almamak koşulu ile BES’e yapacakları ödemelere %25 devlet katkısı alabileceklerdir. Böylece süre sonunda alacakları emekli maaşını ortalama %15 oranında arttırmış olacaklardır.
Sistem Değişikliği ile ilgili sayfamızda paylaşacağınız görüş, öneri ve sorularınız modelin Temsilciler Kurulumuzca onaylanması ve çalışmaların doğru bir şekilde yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.

Saygılarımızla
TPAO Personeli Vakfı
Yönetim Kurulu

Bağlantı linki: https://www.facebook.com/tpaovakif/posts/1574830309461062