VAKIF+BES MODELİ VAKFIMIZIN 107 NO.LU TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISINDA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Sayın Üyelerimiz,
21 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen Vakfımızın 107 No.lu Temsilciler Kurulu toplantısı ile mevcut haklarınızın korunarak Bireysel Emeklilik Sisteminin avantajlarından faydalanmanız amacı ile hazırlanan Vakıf+BES Modeli oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Alınan karar doğrultusunda T.C. Hazine Müsteşarlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde yasal prosedürlerin tamamlanmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.
Üye bazlı bilgilendirmeler Hazine Müsteşarlığından alınacak aktarım onayını takiben en kısa zamanda yapılacaktır.
Alınan karar kapsamında;
1- Aktarım işlemi 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Geçici 1.Maddesi ve buna istinaden çıkarılan Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır,
2- Vakıf üyelerine ait birikimlerin bir kısmının BES’e aktarılması esasına dayanmaktadır, isteğe bağlı değildir, bütün üyelerimiz kapsamaktadır,
3- Aktif ve pasif yararlananların BES’e aktarılacak tutarları objektif ve hakkaniyet ilkelerine uygun aktüeryal hesaplamalar kapsamında belirlenecektir,
4- Aktarım Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye yapılacaktır,
5- Aktarım sonrasında emekli maaşlarının bir kısmı emeklilik şirketinden bir kısmı ise Vakıf’tan alınacaktır, Vakıf’tan ve BES’ten alınacak emekli maaşları, Vakfın devamı da gözetilerek, aktüeryal hesaplamalar sonucunda belirlenecektir,
6- 75 yaşından büyük emeklilerimiz ile 53 yaşından küçük emeklilerimizin maaşları sadece Vakıftan ödenecektir,
7- Aktif yararlananlar, katkı payı ödeyebilecekleri biriktirme planına aktarım yapacaklardır.
8- Pasif yararlananlar tercihleri doğrultusunda, katkı payı ödeyebilecekleri biriktirme planına veya maaş almaya devam edebilecekleri emeklilik gelir planına aktarım yapacaklardır,
9- Yararlananlar emeklilik şirketinin sunacağı emeklilik yatırım fonlarını diledikleri şekilde seçebileceklerdir.

Bilgilerinize sunar, Vakıf+BES Modelinin Vakfımız ve üyelerimiz için hayırlı olmasını dileriz.
Saygılarımızla,