Vakıf+BES Modeli Kapsamında Aktarıma Özel Emeklilik Gelir Planı Tercihinde Bulunarak Aktarımdan Son…

Vakıf+BES Modeli Kapsamında Aktarıma Özel Emeklilik Gelir Planı Tercihinde Bulunarak Aktarımdan Sonra Emekli Maaşlarının Bir Kısmı AVIVASA Tarafından Ödenecek Olan Sayın Yararlananlarımızın Dikkatine

Hazine Müsteşarlığı, Vakıf/Sandıklardan Aktarıma Özel Emeklilik Gelir Planı tercihinde bulunarak aktarım yapan emekli yararlananların (üyelerin) aktarımı takip eden ilk üç sene içerisinde alacakları azami emekli maaş tutarlarına ilişkin yasal bir düzenleme getirmiştir. Bu yasal düzenleme gereği aktarımdan sonraki üç yıl içerisinde Vakıf ve BES tarafından ödenecek emekli maaş tutarları ile ilgili tarafımızca yeniden bir değerlendirme yapılmış ve 53 yaşının üzerinde olup Vakıf+BES Modeli kapsamında emeklilik gelir planı tercihinde bulunan yararlananlarımızın Vakıf’tan ve BES’ten ödenecek emekli maaş tutarları ile BES’e aktarım tutarları revize edilmiştir. Yararlananlarımızın emekli maaşlarına ilişkin haklarını korumak amacı ile yapılan yeni düzenleme ile mevzuat gereği ilk üç yıl AVIVASA tarafından ödenemeyecek olan eksik emekli maaş tutarları da Vakıf tarafından ödenecektir. Bu işlem için gerekli olan birikim Vakfımızda ayrı bir hesapta tutulacak olup Bireysel Emeklilik Sisteminden erken ayrılma, ölüm ve tam-daimi maluliyet nedeniyle ayrılma halinde ilgili hesapta kalan tutarlar yararlananlarımıza veya varislerine ödenecektir.
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.
PERSONELİ VAKFI

Bağlantı linki: https://www.tpvakif.org.tr/wp-content/uploads/2016/04/DUYURU-109.pdf