Kategori değişikliği ve Emekli aylığı iyileştirmeleri hakkında

Vakfımızda aktif ve pasif yararlanan durumundan olanların, Emekli maaşları iyileştirme katsayıları Aktüer raporuna istinat ettirilerek % 5,00 teknik faize gore kişisel bazlarda belirlenmiş olup, Vakıf Yararlananı olarak bilgilerinize sunulmuştur.