1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli “Emekli Maaş Artışları”

Vakfımızın 2015 yılı Mali ve Teknik Bilançosu ile Aktüerya Raporu doğrultusunda Temsilciler Kurulumuzca alınmış olan karar ile 01 Temmuz 2016 tarihinden geçerli emekli maaş artış oranı %7,7 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

1-      İlgili aktarım mevzuatı nedeni ile BES’e aktarımı gerçekleştirilemeyen ve emekli maaşlarının tamamını Vakıftan almakta olan emeklilerimizin maaşlarına  %7,7 oranında artış yapılmıştır.

2-      BES’e birikim planı ile aktarım yapan 53 yaşından küçük emeklilerimizin maaşları %7,7 oranında artırılmıştır. (İlgili üyelerimiz 56 yaşına kadar maaşlarının tamamını Vakıftan alacaklardır.)

3-      BES’e birikim planı ile aktarım yapan 53 yaşından büyük emekli üyelerimizin sadece aktarımdan sonra Vakıf tarafında ödenmekte olan maaşları %7,7 oranında artırılmıştır.

Bu üyelerimiz BES aktarım aşamasında biriktirme tercihinde bulunmuş olmaları nedeni ile AVIVASA tarafında ödenmeyen emekli aylıklarına ilişkin artışlar aktarımın 3.senesi tamamlandıktan sonra ilgili üyelerimizin hesaplarına yansıyacaktır.

4-      Hem Vakıf hem AVIVASA’dan emekli aylığı almakta olan üyelerimiz için Vakıf’tan ve AVIVASA’dan ödenmekte olan emekli aylıklarının toplam tutarı BES aktarım öncesi emekli aylıkları baz alınarak 01.07.2016 itibariyle %7,7 oranında artırılmıştır.

İlgili mevzuatın neden olduğu kısıtlama nedeni ile AVIVASA’dan ödenemeyecek olan artış tutarları, Vakıf’ta bu nedenle her bir üyemiz adına ayrılan fonlardan tarafımızca ödenecektir.

Örnek :

Aktarım öncesi;

Vakıf Emekli Aylığı: 100 TL

Aktarımdan Sonra;

Vakıftan Ödenen Emekli Aylığı: 40

AVIVASA’dan Ödenen Emekli Aylığı: 60 TL

01 Temmuz 2016 itibariyle;

%7,7 artışlı Vakıf+AVIVASA emekli aylığı: 107,7

AVIVASA’dan ödenecek emekli aylığı: 60 TL (bu tutar mevzuat gereği 3 yıl boyunca sadece yaş artışı ile değişmektedir)

VAKIF’tan ödenecek Emekli Aylığı: 47,7 TL

**Bu nedenle bu gruptaki üyelerimizin Vakıf tarafında ödenmekte olan maaş artışları kişisel durumlarına göre %7,9 – %18 arasında değişen oranlarda farklılık göstermektedir.

5-      65 Yaş Üstü ve 25 TL Emekli Aylığı Alan Üyelerimiz ;

Bu grupta bulunan üyelerimizin emekli aylıkları ilgili yönetmelik kapsamında Vefat ve Maluliyet Yardımı Aidatına mahsup edilmek üzere 25 TL’ye yükseltilmiş olup 01 Temmuz 2016 tarihinde değiştirilmeyerek takip eden yılın kesinleşen aidat tutarı doğrultusunda güncellenecektir.

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.